Procedure

Indien u beschikt over een verwijzing van uw huisarts, POH of medisch specialist of zelf de behandeling wenst te betalen kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk: 013-5054784.
U kunt het contactformulier invullen en deze sturen naar info@praktijkvanpoppel.nl. Er volgt dan een kort telefonisch gesprek waarbij er een afspraak wordt vastgelegd in de agenda. Hierna volgt een eerste kennismakingsgesprek met de psychotherapeut. Tijdens dit gesprek wordt een begin gemaakt met een omschrijving van de door u ervaren klachten en problemen. In het tweede intakegesprek wordt u gevraagd uw levensloop in grote lijnen te vertellen. Dit gaat aan de hand van een vragen. Daarnaast kan psychologisch onderzoek/persoonlijkheidsonderzoek aan u worden voorgelegd.  Met deze vragenlijsten probeert de psychotherapeut een indruk te krijgen van hoe u over uzelf en uw omgeving denkt, wat voor gevoelens u hebt en hoe u reageert en hoe u reageert op de therapeut.

Na een vijftal gesprekken zal duidelijker zijn welke behandeldoelen en behandelplan bij u past. En of u past bij deze praktijk en behandelaar. Indien blijkt dat u iets anders nodig hebt, zal mogelijk met u een advies worden besproken of een beter, geschikter alternatief. Dit is vaak ook belangrijk. Op de intakefase volgt dus een behandeling, danwel een advies.

U dient er rekening mee te houden dat er sprake is van een solopraktijk en dat de bereikbaarheid beperkt is (zo is er bv. geen secretaresse aanwezig). U kunt echter altijd het antwoordapparaat inspreken (indien nodig tweemaal). Het is van belang dat zorgvuldig met de afspraken wordt om gegaan en dat u uw agenda meeneemt bij elke zitting.

De praktijk hanteert vanuit een professionele visie geen wachtlijst.
Indien u zich aanmeldt en er telefonisch contact is geweest zal er binnen één week een afspraak kunnen worden ingepland. De vervolg afspraken zullen direct hierop volgen.

Echter u dient er rekening mee te houden dat er in de schoolvakanties een beperkt behandelaanbod is. Mocht u hierover meer informatie willen hebben, dan kunt u dit tijdens het telefonisch contact vragen.

Beroepscode voor Psychotherapeuten

Als psychotherapeut werk ik volgens de 'Beroepscode voor Psychotherapeuten'. Deze is in mijn praktijk aanwezig ter inzage. Bovendien vindt u deze informatie op de website van de landelijke  Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. (www.LVVP.info) of het N.I.P. (www.psynip.nl.). De beroepscode omvat regels over o.a. privacy, dossierbeheer, klachten e.d.

Indien u op dit PFD-bestand klikt, kunt u deze inzien.

 

Crisis
Indien er zich een crisis voordoet, dan dient u zich te wenden tot uw huisarts of de crisisdienst.

GGZ- kwaliteitsstatuut
Het GGZ- kwaliteitsstatuut van de praktijk kunt u hier inzien: GGZkwaliteitsstatuut.pdf

Klachtenprocedure
Indien er sprake mocht zijn van een klacht, verwijs ik u bij deze naar de klachtenprocedure van de LVVP: zie PDF-bestand wat u hier kunt downloaden
 

Privacy
Ook hiervoor sluit ik aan bij mijn beroepsorganisatie LVVP en hetgeen ze hier over schrijven: 
zie PDF-bestand wat u hier kunt downloaden