Psychotherapie in het basispakket

Het kan zijn dat in het geval van uw ziektekostenverzekeraar geen contract is afgesloten. In principe bent u verantwoordelijk om na te gaan of uw ziektekostenverzekeraar de geboden behandeling betaald.

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket. Er worden geen losse zittingen of gesprekken afgerekend, maar de gehele behandeling wordt vergoed in de vergoed in de vorm van een zogenaamde DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). In een DBC worden alle minuten opgeteld die de therapeut besteedt ten behoeve van de cliënt. Hier valt bijv. ook administratie- en overlegtijd onder.

Elke DBC heeft een vastgestelde prijs die jaarlijks landelijk door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt vastgesteld. Elke zorgverzekeraar bepaalt contractueel hoeveel procent zij daarvan aan de psychotherapeut vergoedt. De praktijkhouder heeft hier geen invloed op.

Een DBC wordt geopend op het moment dat u zich aanmeldt en gesloten op het moment dat de behandeling wordt afgerond.  Een DBC kan volgens de daarvoor geldende regels nooit langer dan een jaar geopend zijn. Na dat jaar openen wij een nieuwe (vervolg)DBC.

Voor alle medische zorg die uit het basispakket wordt vergoed, betaalt u op jaarbasis een eigen risico.

Om voor vergoeding van psychotherapie in aanmerking te komen hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig en dient u tijdens het eerste gesprek een kopie van uw ziektekostenverzekeraar en een kopie van uw identiteitsbewijs te overhandigen.

Mijn praktijk heeft contracten voor 2017 bij de volgende ziektekostenverzekeraars: o.a. CZ, multizorg, VGZ, Zilveren Kruis, de Friesland. Indien uw verzekering niet bij zit kunt de nota rechtstreeks bij de verzekeraar indienen.
 

Particuliere nota
Indien uw wens of keuze is om zonder tussenkomst van de ziektekostenverzekeraar u aan te melden bij de praktijk krijgt u een particuliere nota. De kosten bedragen 95,- euro per sessie (individueel).
Dit tarief geldt ook indien blijkt dat de psychotherapeutische hulp niet wordt  vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

 


De kosten voor leertherapie (psychiaters in opleiding en psychologen in opleiding); € 100,- per gesprek

De kosten voor coaching zijn (ex. btw): € 100,- per gesprek

Bij no show wordt €50,- in rekening gebracht  (bij afzegging binnen 24 uur of niet verschijnen)